Wellness

Omdat wellness het nieuwe wealthy is

Wat voor associatie heb je bij het woord “wellness”?

Wellness, dat doet al snel denken aan “je heel goed voelen” en welbehagen. Iets wat je wel vaker zou willen voelen in je leven.
Wat nou als ik je zou vertellen dat dat echt kan. En waarschijnlijk kan het sneller gerealiseerd worden dan je nu denkt.

Wat je zonder meer goed voelen is een soort van luxe geworden, het is niet meer vanzelfsprekend in deze tijd. Wellness gaat over je vervuld voelen, gehoord worden door je partner en samen invulling geven aan wat voor ieder van jullie belangrijk en essentieel is in je leven.

Wellness gaat ook over financieel goed voor jezelf en de jouwen zorgen. Het begint met je geld mindset; hoe kijk jij eigenlijk tegen geld aan, welke belangrijke uitspraken over geld hoorde je vroeger? En hoe spelen die uitspraken nu nog steeds een rol? Botsen die zienswijzen met je partner? Door hier naar te kijken ontstaat ook wederzijds begrip en bij beiden ontstaat een mogelijkheid om andere keuzes te maken. Want niet alle belangrijke uitspraken over geld dienen je leven en je omstandigheden nu nog steeds. Dit bewustzijn brengt je iets nieuws. En we zorgen er samen voor dat dat een positieve verandering is.

Je goed voelen omdat je het leven leeft dat bij je past is een vorm van rijkdom. Je goed voelen en daar keuzes bij maken die alle prettige aspecten versterken maakt je toekomst beter. En bij een betere toekomst hoort een betere gezondheid; minder stress, meer vitaliteit.

Al het geld dat je in de toekomst níet besteed aan gezondheidszorg- omdat het niet nodig is-  is een welkome aanvulling op het inkomen; geld dat je doelen (die postieve dingen in je leven) kan ondersteunen. Win-win dus. Jij blij en je toekomstige ik ook blij. En alle mensen om wie je geeft ook.

Financial Life Planning